Köszöntjük kedves látogatóinkat!

Városmajori Alapítvány az Ér- és Szívbetegekértcropped-VA_LOGO1.png

Az Alapítvány célja és közhasznú tevékenységei:

Támogatást nyújtani a szív- és érbetegségben szenvedő betegek eredményes kezeléséhez, valamint az egészségügyi feltételek és a közreműködő orvosok gyógyító-tudományos tevékenységeinek javításához, különös tekintettel az alábbi szempontokra:

- a magas színvonalú orvosi kezeléshez nélkülözhetetlen hazai és külföldi tudományos tevékenységek támogatása, új módszerek bevezetésére ösztöndíjasok pártfogolása, valamint tudományos találkozókon való részvételhez segítség nyújtása,

- más forrásból nem beszerezhető, a kezelésekhez szükséges és a magas színvonalú betegellátáshoz elengedhetetlen anyagok, diagnosztikai berendezések és egyéb műszerek beszerzése,

- olyan kollégák támogatása, akik különböző okoknál fogva kénytelenek orvosi tevékenységükkel felhagyni, valamint olyan kollégák támogatása, akik tanulmányaik befejezéséhez segítségre szorulnak.

 

Az Alapítvány a fenti tartós célok folyamatos megvalósítása érdekében folytatott közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (3) bekezdésének e) alpontja „…az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása, feltételeinek biztosítása…”, valamint a 141. § (3) bekezdésének f) alpontja „…az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása…”, továbbá a 87. § (3) bekezdés „…az egészségügyi ellátórendszer bővítése, színvonalának fejlesztése…”, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja (szociális ellátások).